Contact? Hebben we graag!

Het voeren van een gastvrij bedrijf is een vak apart. Het kan zijn dat u daar ondersteuning in kan gebruiken. Dit kan op managementonderdelen zijn, voor een kortere of middel lange periode, of in volledige uitbesteding.
De exploitatie kunnen we sturen op het operationele aspect, maar ook zeker op het menselijke kapitaal, de marketing-strategie en uitvoering, en op het financiële resultaat. Graag gaan we met u in gesprek over hoe we de invulling van de samenwerking vormgeven.

 

Meet   Set goals boundaries   Aan de slag

Lets meet

We komen graag kennismaken

Focus

Samen zetten we de doelstellingen en kaders

Aan de slag

Sturen op realistisch resultaat

Partnerships in management

 

 

  • thf Buna Concept 7
  • thf Buna Concept 8
  • thf Buna Concept 9
  • thf Support Hofhouse 1
  • thf Support Hofhouse 3
  • thf Support Hofhouse 2
  • thf Support ISS 1
  • thf Support ISS 2
  • thf Support ISS 3