The Hospitality Firm

finance

Aanpak.

Goed ontwikkelde en sterk uitgevoerde concepten in gastvrijheid dragen altijd bij aan resultaat. Resultaat zoeken we onder meer in gasttevredenheid, maar natuurlijk ook in efficiëntie en winstgevendheid. Een sterk gefundeerd concept kent een realistisch financieel plan met ambitieuze doelstellingen. Het financiële plan bouwen we op vanuit een exploitatiebegroting dat we specifiek inhoud geven op basis van het concept en haar doelstellingen. Zo houden we rekening met verschillende scenarios en worden verrassingen achteraf voorkomen. 

“Als je het niet simpel kan uitleggen, begrijp je het zelf niet goed genoeg.”

– Albert Einstein –

goed Doordachte concepten.

De exploitatiebegroting van een concept is een leidraad in de strategie, zowel operationeel als in HR en marketing. Onze exploitatiebegroting kent een forecast waarin overzichtelijk duidelijk wordt wat de maandelijkse financiële doelstellingen zijn. Deze doelstellingen zijn de KPI’s die snel inzicht geven in de voortgang in termen van omzet, kostenstructuur en daarmee de winstgevendheid. Ook geeft het inzicht in de ambities op langere termijn en worden investeringen opgenomen om verwachtingen helder te houden. Zo kan bijvoorbeeld een financiering goed worden onderbouwd en is het risicoprofiel overzichtelijk in kaart te brengen. 

Management.

Door de daadwerkelijk gerealiseerde financiële kengetallen te toetsen aan de gestelde forecast, kan er waar nodig snel worden bijgestuurd in de operationele uitvoering van een concept. Administratieve en financiële systemen worden efficient ingericht met overzichtelijke dashboards zodat realtime resultaten inzichtelijk worden. Zo houden we grip op resultaat.  

Download.

Interesse in onze werkwijze? Download dan hieronder onze infographic en neem contact met ons op. We bespreken graag hoe we u verder kunnen helpen.

Wie ging u voor.

Een klein overzicht van onze clienten en partners.